GDPR

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://wemobygg.se och vi finns i Luleå, Sverige.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kontaktformulär

Vi använder endast information du själv gett oss i kontaktformuläret.

GDPR
Vi uppdaterar just nu vår personuppgiftspolicy. EU:s nya dataskyddsförordning  ( GDPR) kom i kraft den 25:e Maj och ersätter personuppgiftslagen ( PuL ) Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU vilket ska underlätta för företag att verka på unionens inre marknad. Den ställer högre krav på oss som näringsidkare där vårt ansvar förtydligas och där den enskildes rättigheter stärks vad gäller den personliga integriteten.

Varför behöver vi dina personuppgifter?
Vi ber våra kunder om personuppgifter såsom namn, adress, telefon och e-postadress. Dessa uppgifter lagras i våra datasystem och är viktiga för oss för ekonomisk administration, bekräftelser, nyhetsbrev och fakturering.

Hur tillmötesgår vi dina rättigheter?
Att du ska känna trygghet med vår hantering av dina personuppgifter är viktigt. Dina uppgifter lagras i datasystem som är skyddade enligt de förordningar som finns och dessa är tillgängliga endast för oss. Som registrerad klient/kund hos oss kan du när som helst få tillgång till dina personuppgifter.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Vi ser alltid till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen av dina uppgifter följer gällande dataskyddsregler, våra interna riktlinjer och rutiner.

Med vänlig hälsning / Örjan Westman, vd, WEMOBYGG AB.

April 2020

Comments are closed.